Witamy na stronie głównej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

2018

Lipiec

Pismo Organizacji Związkowych w sprawie reprezentanta Załogi w KIDS

2018-07-02
Pismo w sprawie reprezentacji NSZZ PRC w Komisji ds Wyróżnień

2018-07-05
Dodatek do Wzmianki dotyczący Odsiarczania i Odpopielania

2018-07-18
Wzmianka

Czerwiec

2018-06-03
Wzmianka

2018-06-20
Pismo Zarządu Spółki dotyczące odsiarczania i odpopielanie

Kluczowe dane HR Grupy Veolii w Polsce

Pismo Zarządu Spółki w sprawie opieki medycznej

Maj

2018-05-25
Komunikat NSZZ PRC

2018-05-24 ZUZP VPOZ parafowany

Protokół z spotkań nZUZP 08-10 i 15-16.05.2018 r

Kwiecień

Protokół ze spotkania nZUZP 18.04.10

2018-04-26
Wzmianka

Protokół z rokowań nZUZP 24-24.04.2018

Marzec

2018-03-02
Pismo ZOZ - wspólne stanowisko Związków Zawodowych w sprawie projektu Pracodawcy nowego ZUZP

2018-03-06
Pismo NSZZ PRC - odpowiedź na pismo Zarządu dotyczące zwartościowania obch. bloku energ.

2018-03-10
Zasady Rokowań Układowych

Pismo NSZZ PRC - odpowiedź zwartościowania obch bloku energ

Odpowiedź Zarządu Spółki na pismo NSZZ PRC o zwartościowaniu obchodowych bloków

Życzenia Świąteczne Przewodniczącego NSZZ PRC

2018-03-28
Wzmianka

2018-04-11 Protokół ze spotkania negocjacyjnego nZUZP 20-21.03.2018

Luty

2018-02-02
Komunikat NSZZ PRC

Rada Dialogu ZZ - projekt

Wzmianka z dnia 05.02.2018 r

Biuletyn informacyjny ERZ Veolia 30.01.2018

Pismo ZZZE do Ministra Energii oraz ZTdsBE w sprawie umów społecznych

Odpowiedź Ministerstwo Energii 16.01.2018

Porozumienie Związków Zawodowych z dnia 26.02.2018r

2018-02-27 Pismo ZZ w sprawie wspólnej reprezentacji w rokowaniach nowego ZUZP

Styczeń

2018-01-22 Harmonogram nZUZP

2018-01-22 Zasady Rokowań nZUZP

Komunikat ZOZ ze spotkanie w dniu 23-01-2018 r z Zarządem Spółki

2018-01-23 nZUZP VPOZ Okołoukładowe porozumienie zbiorowe

2018-01-23 nZUZP VPOZ

Uchwała Zarządu powołanie zespołu negocjacyjnego

2018-01-23 Zaproszenie do rokowań

Jan Ciężki - rezygnacja z prac w Prezydium ERZ Veolia

Protokół uzgodnień Prowizorium planu wydatków ZFŚS

2018-01-16
Wzmianka

2018-01-16
Pismo NSZZ PRC dotyczące spotkania negocjacyjnego w sprawie przyrostu płac

Pismo Przewodniczącego OZZZPRC do ZTdsBE dotyczące świadectw kwalifikacyjnych

2017

Grudzień

Komunikat Związków Zawodowych VPZE ze spotkania w dniu 29.11.2017 r.

Uchwała nr 5 Zebrania Delegatów z dnia 12.12.2017

Uchwała nr 6 Zebrania Delegatów z dnia 12.12.2017

Życzenia świąteczne

Komunikat ZZ VPZE z dnia 22.12.2017

2017-12-28
Komunikat NSZZ PRC

Listopad

Ankieta listopad 2017

2017-11-23
Pismo ZOZ VPZE

2017-11-24
Komunikat Zwiazków Zawodwych VPZE

2017-11-23
Propozycja ZZ Porozumienia zbiorowego

2017-11-23
Pismo ZOZ o Propozycji Porozumienia

Październik

2017-10-16
Wzmianka

Pismo ZOZ w sprawie tematyki spotkania w dniu 07.11.2017r

Wrzesień

2017-09-04
Komunikat Związkowych Zawodowych do załogi

2017-09-05
Pismo ZOZ do Zarządu - zapisy Pakietu do ZUZP

2017-09-07
Tekst odczytany przez przedstawiciela Związków Zawodowych na uroczystości Dnia Energetyka

2017-09-11
Stanowisko ZOZ w sprawie projektu łączenia spółek

2017-09-18
Pismo Związków Zawodowych skierowane do przedstawiciela Prezydium ERZ Veolia

2017-09-18
Pismo Związków Zawodowych Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

2017-09-22
Biuletyn NSZZ PRC Wzmianka

Sierpień

2017-07-31
Pismo Związków Zawodowych z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. do Komisji Etytki Veolia

Pismo ZOZ z 2.08.2017r

Pismo Związków Zawodowych do Zarządu Spółki z dnia 17_08_17 r.pdf

2017-08-25
Pismo Związków Zawodowych

2017-08-31
Pismo Związków Zawodowych skierowane do Zarządu Spółki

Lipiec

2017-07-03
Pismo ZOZ do Veolii Energia Polska i Veolii Energia Poznań ZEC i Veolii Energi Poznań ws. wypowiedzenia Pakietu

Pismo Inwestora - wypowiedzenie Pakietu Socjalnego

2017-07-06
Pismo ZOZ

2017-07-10
Pismo Zarządu w sprawie Instrukcji o zagrożeniach

2017-07-12
Pismo Zarządu Spółki odpowiedź w sprawie wypwiedzenia Pakietu

2017-07-13
Pismo ZOZ w odpowiedzi na pismo Zarządu ZEC - pakiet

2017-07-13
Pismo ZOZ do Zarządu ws Instrukcji o zagrożeniach

2017-07-14
Pismo Veolia Energia Polska S.A. w sprawie wypowiedzenia pakietu

2017-07-20
Ankieta

Czerwiec

Stanowisko Związków zawodowych z dnia 01.06.17r dotyczące wycofania Instrukcji

Odpowiedź Zarządu dotycząca Instrukcji o zagrożeniach

Odpowiedź Zarządu doycząca projektu regulaminu o kanałach informacyjnych

2017-06-09
Pismo NSZZ PRC w sprawie Instrukcji o zagrożeniach i Regulaminu komunikacji

Pismo ZOZ dotyczące rozmów płacowych na 2018r.

Pismo ZOZ w sprawie Instrukcji o zagrożeniach 14.06.17 r.

2017-06-20
Wzmianka

2017-06-28
Pismo ZOZ do Zarządu ws płac

2017-06-28
Pismo ZOZ Regulamin kanałów informacyjnych

2017-06-28
Pismo ZOZ w sprawie uwag do Instrukcji o zagrożeniach

Maj

Komunikat o zebraniu Delegatów w dniu 08.06.2017r.

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Zarządu w dniu 24.05.2017 r.

Pismo Zarządu Spółki o zmianie adresu - nazwy ulicy firmy

Kwiecień

Życzenia świąteczne Przewodniczą- cego NSZZ PRC

Pismo Zarządu Spółki - podjęte działania po spotkaniu z Przewodniczą- cymi w dniu 31.03.17r

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Zarządu w dniu 25.04.2017r.

Zastępstwo za ZSIP w dniach 11-23.04.17r.

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Zarządu w dniu 27.04.2017r.

Terminarz seminarium zmian w 2017 r.

Pismo Związków Zawodowych w sprawie warszatów dotyczących dialogu społecznego

Marzec

2017-03-07
Pismo Zarządu Spółki w sprawie przełożenia projektu ZUZP z dnia 07.03.17r na inny termin

2017-03-07
Pismo Zarządu Spółki w sprawie spotkania w dniu 07.03.17r dotyczącego ZUZP

2017-03-07
Zarząd Spółki - Komunikat ZUZP

2017-03
Porozumienie płacowe

2017-03-22
Informacja Dyrektora ds Ryzyka i Spraw Pracowniczych

Luty

2017-02-06
Repolonizacja elektrociepłowni

Pismo ZOZ dotyczące regulacji płacowych na 2017

2017-02-15
Protokół ze spotkania Zarządu Spółki z Związkami Zawodowymi

Notatka ze spotkania dotyczącego negocjacji płacowych

Odpowiedź Zarządu na pismo

Pismo Przewodniczących ZOZ propozycji wzrostu wynagrodzeń i świadczeń w roku 2017

Styczeń

2017-01
Wzmianka

2017-01-09
Stanowisko Sekcji Zakładów Energetycznych ZZZE

2017-01-13
Projekt Ministra Zdrowia założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów

2017-01-23
Informacja Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych Rady Dialogu Społecznego

2017-01-10
informacja w sprawie dialogu

2017-01-17
informacja w sprawie dialogu

2017-01-26
Notatka ze spotkania w sprawie remontu TG-1

2017-01-31
Informacja w sprawie dialogu

2017-01-17 Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli wraz z uzasadnieniem

OSR RDS 2298.01.17

Pismo przewodnie RDS 2298.01.17

Projekt RDS 2298.01.17

Uzasadnienie RDS 2298.01.17

2016

Grudzień

2016-12-13
informacja w sprawie dialogu

2016-12-20
Protokół Zespołu ds polityki gospodarczej i rynku pracy z dnia 20 grudnia 2016r.

Listopad

2016-11-17
informacja w sprawie dialogu

2016-11-29 informacja w sprawie dialogu

Październik

2016-10-24
Komunikat Komitetu Sterującego Protestem

Wrzesień

2016-09-26
Komunikat ZOZ

2016-09-26
Stanowisko ZOZ

Lipiec

2016-07-14
Pismo do Pana Prezesa

2016-07-19
Odpowiedź do Pana Przewodniczącego

2016-07-22
Pismo do Pana Prezesa

2016-07-27
Pismo do Zarzadu 1

2016-07-27
Pismo do Zarzadu 2
Zatrudnienie w Veolia Energia Poznań ZEC S.A.


Pismo ZOZ w Veolia Energia Poznań ZEC do Prezesa i Członka Zarządu Veolia Energia Polska i Prezesa Zarządu Veolia Energia Poznań ZEC

Pobierz


Schemat organizacyjny VPZE 01 03 16

Pobierz


Śp. Jacek Wyzuj i śp. Antoni Kazubek

Pobierz


Pomóżmy chorej na raka

Pobierz


Veolia Energia Poznań ZEC S.A. tworzą dwa zakłady:

Elektrociepłownia Garbary

Elektrociepłownia Garbary (EC I)

Elektrociepłownia Karolin

Elektrociepłownia Karolin (EC II)


Podstawowa produkcja Veolia Energia Poznań ZEC S.A. to:

- energia elektryczna, sprzedawana do krajowego systemu energetycznego za pośrednictwem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz na rynku lokalnym Grupie Energetycznej ENEA S.A..
- energia cieplna w wodzie gorącej, sprzedawana do miejskiej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem Veolia Energia Poznań S.A.
- para technologiczna sprzedawana bezpośrednio odbiorcom poprzez lokalną sieć parową


Trochę
Copyright © 2017 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO.
All Rights Reserved.