Historia


Pracownicy pracujący w systemie trzyzmianowym od dłuższego czasu domagali się, aby zakładowe organizacje związkowe zajęły się losem pracowników zatrudnionych na zmiany. Pomimo tych uwag nadal środowisko pracowników zmianowych odczuwało brak reprezentowania ich interesów przez działające w zakładzie związki zawodowe. Prowadzone z Dyrekcją elektrociepłowni nieformalne rozmowy na temat poprawy bytu pracowników zmianowych nie dawały żadnych wymiernych skutków. Wrzenie w środowisku ,,zmianowym” powodowały też uwagi w stylu:
"...dorobicie do płacy zasadniczej w nadgodzinach a na temat dodatków nie warto rozmawiać, jak przyjmowaliście się do pracy na zmiany to wiedzieliście co robicie, żadnych przywilejów".
Zaczęliśmy działania od załogi bloku BC – 50. W wyniku wielu rozmów i ogromnej determinacji powstała inicjatywa założenia związku. Zebraliśmy się w dniu 06 lipca 1990 roku w sali bhp i utworzyliśmy Komitet Założycielski w składzie: Jerzy Gałan, Paweł Woźniak, Jan Ciężki, Jan Chajewski, Eugeniusz Będzieszak, Kazimierz Woźniak, Mieczysław Szymański, Jerzy Bartkowiak, Maciej Mianowski, Marian Lisiecki, Piotr Imburski, Stanisław Białas, Janusz Uciński.
Nie mieliśmy żadnych funduszy, dlatego na pierwsze wydatki organizacyjne nasz pierwszy tymczasowy skarbnik Janusz Uciński zebrał "w czapkę" od wszystkich po parę złotych. Janusz formalnie zaproponował sporządzenie listy na okoliczność, kto ile dał, lecz entuzjazm i wzajemne zaufanie do siebie było takie, że musiał, z tego sformalizowania, na życzenie zebranych zrezygnować.

NSZZ PRC powstał na skutek niezrozumienia problematyki pracy zmianowej przez działające na terenie Elektrociepłowni Poznań zakładowe organizacje związkowe.


KOMITET, ZAŁOŻYCIELSKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI POZNAŃ:

Jerzy Gałan

Paweł Woźniak

Jan Ciężki

Jan Chajewski

Eugeniusz Będzieszak

Kazimierz Woźniak

Mieczysław Szymański

Jerzy Bartkowiak

Maciej Mianowski

Marian Lisiecki

Piotr Imburski

Stanisław Białas

Janusz Uciński

Dla tych spośród nas, którzy w stanie wojennym oddali "kawałek" swego zdrowia dla sprawy wolnych związków zawodowych, wystąpienie z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" nie było sprawą prostą i wymagało dodatkowych przemyśleń i konsultacji. Jednak niechęć do nas i naszych spraw ze strony innych zakładowych organizacji związkowych spowodowały desperację i zwielokrotnione działania celem powołania Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zespołu Elektrociepłowni Poznań.

W dniu 04 09 1990 roku na Walnym Zebraniu NSZZ PRC wybrano pierwszy Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego.

Zarząd ten tworzyli:

- Jan Ciężki - Przewodniczący

- Kazimierz Woźniak - Z – ca Przewodniczącego

- Mieczysław Szymański - Z – ca Przewodniczącego

- Witold Śliwa - Sekretarz

- Ryszard Sobkowiak - Skarbnik

- Kazimierz Kilimek - Członek Zarządu

- Paweł Woźniak - Członek Zarządu

- Waldemar Wiśniewski - Członek Zarządu

NSZZ PRC został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 23 lipca 1990 roku pod numerem rejestru 1705.

Związek nasz identyfikuje się z wszystkimi ideami związanymi z walką o prawa pracownicze. Wolny jest od jakichkolwiek politycznych nacisków i uzależnień, nie reprezentuje ani też nie opowiada się za jakąkolwiek opcją polityczną. W szeregach naszej organizacji są koleżanki i koledzy o różnym rodowodzie związkowym - ludzie wierzący i niewierzący, łączy nas troska o byt pracowników zmianowych, analiza problematyki pracy zmianowej i walka o zmniejszenie uciążliwości tej pracy. Jednym z pierwszych zadań z jakimi przyszło się nam zmierzyć było pozyskanie pozytywnej atmosfery dla naszego działania ze strony już działających na terenie naszego zakładu organizacji związkowych, jak i decydentów naszej elektrociepłowni. Z perspektywy czasu trzeba stwierdzić, że okres ten nie należał do łatwych, niejednokrotnie na sali obrad brakowało tego jednego krzesła – krzesła dla przedstawiciela NSZZ PRC. Jednak konsekwencja w działaniu oraz realna ocena możliwości stron w rozwiązywaniu trudnych spraw zyskały nam sympatię i przychylność ze strony współpartnerów. Zadanie, któremu poświęciliśmy dużo energii i czasu w pierwszej fazie istnienia NSZZ PRC to procentowe ustalenie dodatków zmianowych. Młodsze pokolenie informujemy, że każdorazowa regulacja płac związana była z batalią o ustalenie kwoty na dodatki zmianowe. Po licznych rozmowach i negocjacjach (prowadzonych w gorącej atmosferze nawet na terenie Nastawni Blokowej) zgodzono się z nami i ustalono dodatki w formie procentowej. Obecnie należą one do wyższych w sektorze energetycznym.

Związek zainicjował wprowadzenie w zakładzie czterobrygadowej organizacji pracy. Dotychczasowa obowiązująca forma pracy powodowała, iż pracownicy zmianowi pracowali w ogromnej liczbie godzin nadliczbowych, jednak, gdy przychodziła pora przeszeregowań wszyscy zauważali, że jako pracownicy zmianowi zarabiamy więcej od innych. Nie zauważano natomiast drobnego faktu, że pracujemy o pół miesiąca więcej i nie widzimy się z naszymi najbliższymi przez dłuższy czas. Grafiki, które wówczas obowiązywały, powodowały absolutną dowolność w ich interpretacji, głównie przez przełożonych. Po negocjacjach i konsultacjach w innych zakładach naszej branży oraz z ówczesnym Przewodniczącym Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego kolegą Bogdanem Pałunkiszkisem z Elektrowni Bełchatów, podpisaliśmy porozumienie o wprowadzeniu 4BOP. Naszym łącznikiem pomiędzy Centralą a NSZZ PRC był kolega Kazimierz Woźniak. Tylko on może powiedzieć jak wtedy wyglądały delegacje, nieprzespane noce w pociągach i autobusach a po powrocie praca na zmianę. Liczba osób zaangażowana w różnorodną działalność NSZZ PRC była spora. Mieliśmy swoich ekspertów od różnych spraw, jak choćby Romka Kropacza od spraw finansowych. Najtrudniejsze były komisje i spotkania po nocnych zmianach, które organizowano zazwyczaj zaraz o godzinie ósmej. Nie można było się położyć po nocce, lecz zazwyczaj po wypiciu kawy i kąpieli czekał nas powrót do pracy na negocjacje. A ilu spośród nas nie miało własnych mieszkań, i żyło się w pokojach i mieszkaniach hotelowych, gdzie płakały nasze małe dzieci i nie bardzo można było zregenerować siły.

Intensywnie pracowaliśmy nad zapisami do Zakładowej Umowy Zbiorowej Pracy. Wprowadziliśmy zapisy w rozdziale poświęconym pracownikom zmianowym dotyczące regulaminu 4BOP. W czasie rozmów nad 4BOP zyskaliśmy dobrego sojusznika w osobie kolegi Mariana Kąkolewskiego, wówczas członka związku zawodowego Energetyków.

Reasumując należy stwierdzić, że po wprowadzeniu 4BOP każdy z pracowników ruchowych zyskał dodatkowo 12 dni płatnego urlopu za pracę w tym systemie. Są również inne obwarowania, które chronią pracownika jak choćby ten mówiący, że "w momencie przeniesienia pracownika pracującego w 4BOP do innego systemu pracy pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy". Zabezpieczyliśmy też interes pracowników zmianowych w dniu Energetyka poprzez zapis mówiący o większych płatnościach dla pracowników zmianowych pracujących w tym dniu oraz poprzez wynegocjowanie zapisu, iż żadne zmiany czasu pracy nie dotyczą pracowników ruchu ciągłego.

Związek zainicjował wypoczynek sobotnio – niedzielny, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród pracowników zmianowych. Dzisiaj ta forma wypoczynku jest normalnością, lecz młodszym kolegom trzeba przypomnieć, że wówczas większą część życia spędzaliśmy w pracy i trudno było z tego "kieratu" wyrwać ludzi do normalnego życia. Rezerwujemy nieomal od początku naszego istnienia godziny do dyspozycji pracowników na pływaniu przy ulicy Wronieckiej oraz salę gimnastyczną.

NSZZ PRC zainicjował prace nad Umową Osłonową dla pracowników zmianowych. Pozostałe związki zawodowe (jak i Zarząd Spółki) doszli do wniosku, że taka Umowa przyda się wszystkim pracownikom ZEC-P S.A. 0 (Zgodziliśmy się negocjować warunki zapisu takiej Umowy dla wszystkich pracowników Spółki.

NSZZ PRC zainicjował też nową formę funkcjonowania SIP na terenie naszego zakładu i odpłatności za wykonywane czynności. Propozycja nasza została przyjęta i od tego momentu notujemy zwiększoną aktywność Społecznych Inspektorów Pracy oraz dużo większe poczucie odpowiedzialności za powierzoną funkcję. Prekursorem pracy SIP był między innymi nasz kolega Marian Lisiecki.

Wiele osób, które pracowały w Zarządach i komisjach z ramienia naszej organizacji na przestrzeni minionych lat awansowało obejmując odpowiedzialne stanowiska w strukturze organizacyjnej zakładu. Świadczy to o olbrzymiej sile intelektualnej tkwiącej w naszej organizacji.WYKAZ PRACOWNIKÓW CZŁONKÓW NSZZ PRC, KTÓRZY OD ROKU 1990 ZOSTALI WYRÓŻNIENI I ODZNACZENI NA WNIOSEK NSZZ PRC.

Rok 1992

Pacholak Leszek - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Hańczyk Benedykt - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Silski Godysław - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Rok 1994

Silski Godysław - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Będzieszak Eugeniusz - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Imburska Violetta - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Jaśkowiak Henryk - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Szymański Mieczysław - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Śliwa Witold - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Abłamowicz Jacek - List Pochwalny

Rok 1995

Borowczak Piotr - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Gałan Jerzy - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Ławniczak Zenon - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Kazubek Antoni - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Markiewicz Maria - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Owczarek Hieronim - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Peta Marek - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Turski Jacek - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Rok 1996

Bartkowiak Jerzy - List Pochwalny

Kubiak Urszula - List Pochwalny

Rakowski Zdzistaw - List Pochwalny

Chajewski Jan - List Pochwaln

Durka Marek - List Pochwaln

Erenz Zbigniew - List Pochwalny

Glenda Zdzisław - List Pochwalny

Kierzkowski Jacek - List Pochwalny

Kosmowski Marek - List Pochwalny

Nowak Jan - List Pochwalny

Sosiński Józef - List Pochwalny

Rok 1997

Drozda Grzegorz - List Pochwalny

Rok 1998

Białas Stanisław - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Klejnons Marek - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Żupnik Marek - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Abłamowicz Jacek - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Śpiączka Włodzimerz - List Pochwalny

Kropacz Roman - List Pochwalny

Małecki Jan - Wpis do Księgi Zasłużonych

Nawrocki Marek - Zasłużony dla ZEC-P S.A.

Kosmowska Iwona - Zasłużony dla ZEC-P S.A.

Rok 1999

Bartkowiak Jerzy - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Budny Marek - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Durka Marek - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Markiewicz Stanisław - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Piwowarski Józef - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Wujczak Kazimierz - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Rok 2000

Ciężki Jan - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Glenda Zdzisław - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Imburski Piotr - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Kierzkowski Jerzy - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"

Uciński Janusz - Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki"


Członkowie Zarządów Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w latach 1990 - 2000:

Jan ciężki

Kazimierz Woźniak

Mieczysław Szymański

Paweł Woźniak

Waldemar Wiśniewski

Kazimierz Klimek

Witold Śliwa

Ryszard Sobkowiak

Hieronim Owczarek

Stefan Kubinka

Stanisław Brandyk

Marek Durka

Stanisław Białas

Jerzy Bartkowiak

Jerzy Gałan


NSZZ PRC działa aktywnie na szczeblu krajowym OZZZ PRC. Siedziba Sekcji Elektrociepłowni i Ciepłowni OZZZ PRC mieści się w ZEC-P S.A.

NSZZ PRC zainicjował zmiany w funkcjonowaniu Sekcji EC i C, zwiększyło to efektywność działania Sekcji i spowodowało, że stanowi ona o liczebności OZZZ PRC i jego znaczeniu na szczeblu krajowym.

Obecnie do Sekcji EC i C OZZZ PRC 90 należą 23 organizacje z większości liczących się 00 zawodowych elektrociepłowni polskich.

Problemy związane z restrukturyzacją i prywatyzacją polskiego sektora energetycznego absorbują naszą uwagę oraz są pod stałą naszą obserwacją. Działania Sekcji EC i C OZZZ PRC w zespole trójstronnym, w posiedzeniach forum energetycznego w sprawach dotyczących indywidualnych zagadnień poszczególnych elektrociepłowni zabierają sporo czasu.

Jednak tylko aktywne zachowanie, aktualizowanie wiadomości, współpraca z innymi związkami zawodowymi, innymi centralami, decydentami na szczeblach wojewódzkich i ministerialnych, stała wymiana poglądów a jednocześnie twarda postawa w obronie interesów pracobiorców i polskiej racji stanu stwarzają nadzieję na zachowanie i obronienie interesów pracowniczych i rodzin pracowników.

Na szczeblu zakładowym NSZZ PRC zainicjował wraz z innymi związkami zawodowymi rozpoczęcie prac nad taryfikacją stanowisk pracy w naszym zakładzie. Z ramienia NSZZ PRC tematem wymienionym zajmują się koledzy Hieronim Owczarek i Mieczysław Szymański.

Życie codzienne daje szereg dowodów na to, że w obecnym czasie tylko silne organizacje związkowe są w stanie skutecznie bronić pracobiorców. Nikt poza nimi nie jest w stanie bronić załogi i skutecznie negocjować z pracodawcami.

Członkowie NSZZ PRC ZEC-P S.A. podczas demonstracji w Warszawie w dniu 17-09-1999 r.


Pracownicy zmianowi nie należący do NSZZ PRC muszą zdawać sobie sprawę, że poprzez tzw. "stanie z boku" osłabiają możliwości działania związku zawodowego. Im mniej liczny związek zawodowy, im słabiej zorganizowana grupa społeczno – zawodowa tym trudniejsze negocjacje z pracodawcą czy też np. inwestorem strategicznym w tematach zabezpieczeń socjalno – bytowych załogi.

W sytuacjach trudnego wyboru NSZZ PRC w pierwszym rzędzie będzie bronił członka NSZZ PRC, bowiem to on finansuje i wspiera nasz związek a także wszystkich członków NSZZ PRC.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy.09 1999 Pracowników Ruchu Ciągłego jest najliczniejszą organizacją wśród 980 osobowej załogi ZEC-P S.A i liczy ok. 460 członków nie wliczając emerytów i rencistów.

Ostatnie dowody determinacji w obronie naszych praw, spory z pracodawcą w obronie zachowania miejsc pracy, uczestnictwo w sporze z Rządem RP, akcja protestacyjna, demonstracja w Warszawie w obronie praw nabytych są dowodem siły tej organizacji i jej bezkompromisowości w obronie praw pracowniczych.
Copyright © 2017 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO.
All Rights Reserved.